Diamantens vikt – Vad är carat?

Hur växte carat systemet fram?
Det moderna carat systemet började med carob fröet. Tidiga pärlhandlare använde de små, likformiga fröna som motvikter i balansräkningarna. Carat är samma gram vikt över hela världen.

Diamanter och andra ädelstenar vägs i metriska carater: en carat är lika med 0,2 gram, ungefär samma vikt som ett gem. (Förväxla inte carat med karat, som i “18K guld”, som refererar till guldets renhet.)

Två diamanter av lika stor vikt kan ha mycket olika värden beroende på de andra barometrarna i de fyra C:a. Klarhet, färg och slipning. De flesta diamanter som används i fina smycken väger en carat eller mindre. Diamanter över 1.00ct är relativt sällsynta.

Eftersom en bråkdel av en carat kan göra stor skillnad i kostnad är precision väldigt avgörande. I diamantindustrin mäts ofta vikt till hundra tusendels carat och avrundas till hundradelar. Diamanters som är större än en carat skrivs oftast som en carat med 2 decimaler därefter.

Vad är “magiska storlekar”?

För diamanter som är lika på alla sätt ökar diamantvärdet när vikten ökar. Vid vissa viktgränser, kallade “magiska storlekar”, ökar priset per carat betydligt. Det beror på att dessa gränser eller tröskelvärden sammanfaller med populära vikter, och popularitet betyder större efterfrågan och därmed högre priser för dessa vikter. Detta gäller speciellt vid den magiska encaratstorleken.  En snabb jämförelse av två diamanter visar hur magiska storlekar kan påverka priset. Om en diamant väger 0,96 ct och en annan väger 1,02 ct, är skillnaden 0,06 ct i storlek nästan omärkbar. Men om båda är briljanter av D-färg med identisk klarhet och slipning är skillnaden i kostnad betydande. Det faktum att den andra diamanten ligger något över den “magiska” enkaratgränsen kan leda till att priset blir så mycket som 20 procent mer.

Vad betyder de 4c:na?

Vacker. Sällsynt. Vårdas. Varje diamant är unik och ett mirakel av tid, plats och förändring. Var och en har specifika egenskaper som fastställer sitt värde. Fram till mitten av det tjugonde århundradet fanns det ingen överenskommen standard där diamanter kunde bedömas. GIA skapade den första och nu globalt accepterade standarden för att beskriva diamanter: Färg, Klarhet, Slipning och Carat Vikt. Idag är de 4C:a den universella metoden för att bedöma kvaliteten på alla diamanter, var som helst i världen. Skapandet av de 4C:a innebar två mycket viktiga saker. Diamantkvaliteten kunde kommuniceras på ett universellt språk, och diamantkunder kunde nu veta exakt vad de skulle köpa.
<script type="text/javascript" src="https://4cs.gia.edu/interactive-4cs/js/embed.js?tool=carat-weight" charset="UTF-8"></script>