Diamantens färg

Diamantens färg handlar om vad du inte kan se. Diamanter värderas av hur nära de närmar sig färglöshet – ju mindre färg desto högre är deras värde. (Undantaget till detta är fina färgdiamanter, som pink och blue, som ligger utanför detta färgområde.) De flesta diamanter som finns i smyckesbutiker går från färglösa till nästan färglösa, med små nyanser av gul eller brun.

Många av dessa färgskillnader är så subtila att de är osynliga för det otränade ögat. Men dessa små skillnader gör en mycket stor skillnad i diamantkvalitet och pris.

GIAs färgskalan för diamanter är branschstandarden. Skalan börjar med bokstaven D, som representerar färglös, och fortsätter med ökande närvaro av färg till bokstaven Z, ljusgul eller till och med brun. Varje bokstavsklass har ett klart definierat utbud av färgutseende. Diamanter färggraderas genom att jämföra dem med stenar med en känd färg under kontrollerad belysning och exakta visningsförhållanden. Dessa jämförelsestenar kallas masters.

Diamantens Renhet

På grund av att diamanter bildas djupt ned i jorden, under extrem värme och högt tryck, innehåller de ofta unika födelsemärken, antingen interna (inneslutningar) eller yttre (fläckar). Detta är inte alltid på ont utan hjälper även till att särskilja äkta diamanter från syntetiska.

Diamantens klarhet mäts av mängden inneslutningar och fläckar, även placering och storlek spelar in i klarhetsprocessen.

Diamanter utan dessa födelsemärken är sällsynta, och sällsynthet påverkar diamantens värde. Man graderar diamanter med hjälp av en klarhetsskala, certifierade diamanter tilldelas en klarhetsklass som sträcker sig från felfri (FL) till diamanter med uppenbara inneslutningar I3.

Varje diamant är unik. Ingen är helt perfekt under 10× förstoring, men vissa kommer nära. Kända som Flawless diamanter, dessa är ovanligt sällsynta. De flesta guldsmeder har aldrig ens sett en.

De olika klarhetsgraderna

 

Flawless
Flawless har inga inneslutningar eller fläckar som är synliga för en skicklig graderare med 10× förstoring.

 

Internt Flawless
Internt Flawless är väldigt lik flawless, de som skiljer dem åt är att små fläckar kan vara synliga för en skicklig graderare med 10× förstoring

 

Mycket, mycket små inneslutningar (VVS1 och VVS2)
Inneslutningarna är svåra för en skicklig graderare att se under 10× förstoring

 

Mycket lite inneslutningar (VS1 och VS2)
Inneslutningar är små och varierar från svårt till något lätt för en skicklig grader för att se under 10x förstoring

 

Något inneslutningar (SI1 och SI2)
Inneslutningarna är märkbara för en skicklig graderare under 10x förstoring

 

Inneslutningar (I1, I2 och I3)
Innehållet av inneslutningar är uppenbara under 10 × förstoring och kan påverka öppenhet och briljans.