Certifierade diamanter

Certifierade diamanter har vi jobbat med sedan vi startade 1939, alla större diamanter som är levererade utav oss, levereras med certifikat från en oberoende professionell part, så kallade certifieringsinstitut. Diamantbranschen kryllar av certifieringsinstitut och när man köper en vigselring eller ett smycke med diamanter ska man vara försiktig och noggrann med vilket certifikat man får. Alla certifikat görs individuellt för varje sten, det är alltså en person som sitter och bedömer stenens färg, renhet & slipning. Detta gör det självklart problematiskt då det finns många oseriösa aktörer på marknaden. En diamant som GIA bedömer vara av färgen H kan andra institut bedöma vara F. Vi jobbar bara med de största instituten såsom GIA, HRD & IGI.

Ditt certifikat går alltid att kontrollera på aktörernas hemsidor. Du slår in ditt certifikatnummer och ser all information om stenen på deras sida. Vi jobbar allra mest med GIA som vi anser vara den bästa aktören på marknaden. Vi på Diamanter Edwardson har över 60 års erfarenhet inom diamantbranschen och kontrollerar dagligen hundratals diamanter, alla diamanter som passerar oss är alltid noggrant kontrollerade. Certifierade diamanter eller inte.

GIA – Gemological Institute Of America

GIA är marknadens största certifieringsinstitut inom Certifierade diamanter och även grundare av de 4:cna. Cut, Clarity, Color & Carat. GIA utbildar även folk över hela världen för att öka kunskapen kring diamanter. Vi på Diamanter Edwardson har gått deras mest avancerade kurs för Diamond graders. Certifikat utfärdade av GIA finns i tre olika typer, Diamond gradig report, Diamond Dossier & Diamond eReport.

GIA:s typer av certificat


GIA Diamond Grading Rapport®

Innehåller en utvärdering av 4C:na – Färg, Klarhet, Cut och Carat Vikt – tillsammans med ett diagram av dess tydlighet kring diamantes egenskaper och en grafisk representation av diamntens proportioner. För standard runda briljantslipade diamanter som faller inom D-Z färgskalan, innehåller certifikatet också en GIA Cut grade.

GIA Diamond Dossier®
Innehåller en bedömning av 4C:na – Färg, Klarhet, Cut och Carat Vikt – plus en mikroskopisk laser inskription av GIA:s rapport nummer för enkel identifiering. För lösa diamanter som faller inom D-Z färgskalan och har en vikt på 0.15 – 1.99 karat.
GIA Diamond eREPORT®
Är lite annorlunda jämfört med de andra certifikaten, detta är ett Online certificat. eREPORT innehåller en bedömning av de 4C:na – Cut, Carat, Färg & Renhet – plus en närbild på diamanten. För lösa diamanter som faller inom D-Z färgskalan och har en vikt på 0.15 -2.99 karat.

HRD – Europe´s leading authority in diamond certification

HRD är Europas största aktör inom Certifierade diamanter och har sitt huvudkontor i Antwerpen, diamanternas mecka. Hrd har hundratls år erfarenhet inom certifierade diamanter och är en av de största aktörerna i nutid, tillsammans med GIA.

HRD:s typer av certificat


HRD ID Card report®

Innan har det varit väldigt ovanligt att certifiera diamanter under 0,30ct men HRD har utvecklat ett certifikat för alla diamanter från 0,08 till 0,998 carat.
På detta ID kort framgår Färg, Renhet, Fluorescence, Slipning & Form. Det finns två versioner tillgängliga: ID CARD & ID CARD PLUS.

HRD Natural diamond identification report®
Innehåller en utvärdering av Färg, Klarhet, Cut och Carat Vikt. Innehäller även en animerad bild med utsatta inneslutningar och ett diagram med slipning, proportioner & polering. För lösa diamanter som väger under 1.00ct.
HRD Natural diamond grading report®
Ett HRD Antwerp Natural Diamond Report är ett objektivt certifikat som bekräftar en polerad naturlig diamants äkthet och ger en detaljerad beskrivning av de viktigaste egenskaperna, de så kallade 4C:na Carat, Color, Clarity and Cut. För lösa diamanter som väger över 1.00ct.
HRD Natural diamond Colour Grading report®
Detta certifikatet är väldigt likt HRD Natural grading report men är specifierat till naturligt färgade diamanter. Innehåller en utvärdering av Färg, Klarhet, Cut och Carat Vikt. För lösa naturligt färgade diamanter.
HRD Treated diamond grading report®
Ett HRD Antwerp Treated Diamond Report är ett certifikat som är framtaget för behandlade diamanter och certifikatet ger en detaljerad beskrivning av diamanten. För lösa diamnter som har blivit behandlade.