I vilken enhet väger man diamanter?
Enheten som anges vid diamantens vikt heter carat. Ordet carat härstammar från ett böna som användes för läge sedan för att väga just diamanter. En torkad böna vägde exakt 1 carat, därför var det enkelt att använda just denna böna för att väga diamanter.
Diamantens kvalité
När man pratar om kvaliteten på en diamant syftar man oftast på renheten & färgen. Ingen diamant är den andra lik, nästan alla diamanter har ineslutningar som påverkar diamantens renhet. När man talar om färg är det inte blå eller gul man syftar på. Vita diamanter finns i olika skalor.
Diamantens former
Diamanter finns i ett flertal olika former men den allra populäraste diamantformen är rund. Alla som inte är runda diamanter kallas för fancyslipade diamanter. Där ingår även den mest populära kvadratiska diamanten princess.
Vad är fluorescence?
Diamantfluorescence är den effekt en diamant uppvisar under ultraviolett ljus. Detta finns nästan alltid med på GIA:s certifikat. En diamant med hög fluorescence kan oftast uppfattas mjölkig.
Certifierade diamanter
En av det vanligaste frågorna vi får är vilket certifikat som är bäst. Detta är en väldigt svår fråga då det finns hundratals certifieringsinstitut världen över. Vi jobbar dock enbart med 2 stycken. Amerikas största institut GIA och Europas största som heter HRD.